Over

Waarom Scaleful?

Scaleful is dé plek waar bedrijven terecht kunnen voor organisatorische en digitale groei. Deze groei realiseren wij met onze Scaling Up aanpak, website creatie en content marketing.

Over Scaleful
Wave - Scaleful

Het startschot

De ambitie van onze klanten staat bij Scaleful centraal. Wij zijn het startschot voor groei, ontwikkeling en succes.

🔬

Bewezen aanpak

Bij Scaleful maken wij uitsluitend gebruik van methodieken die zich in de praktijk al duizenden keren bewezen hebben.

🙌🏻

Mensenwerk

Respect, gelijkwaardigheid, eerlijkheid en een persoonlijke benadering vinden wij belangrijk.

🧰

Krachtige tools

De tools die wij voor klanten inzetten gebruiken we eerst bij onszelf. Zo zijn we er zeker van dat deze effectief en gebruiksvriendelijk zijn.

💻

Digitalisering

Op het pad naar groei en ambitie ontkomen we natuurlijk niet aan het doorvoeren van digitalisering.

🧗🏻‍♀️

Focus op groei

Kansen zien, mogelijkheden benutten en slim werken. Dat zorgt voor de realisatie van doelen en het waarmaken van onze ambities.

✍🏻

Maatwerk

Onze dienstverlening is zo ingericht dat je - afhankelijk van het ambitieniveau - het maatwerk kiest dat bij jouw bedrijf past.

Deze mensen doen het voor Scaleful

Een klein team, maar wel erg gedreven om voor jouw bedrijf het verschil te maken.

Remco Hopmans

Remco Hopmans

Growth Director

Gijs Campbell

Gijs Campbell

Digital Director

Tania Yanush

Tania Yanush

Digital Designer

Bas Campbell

Bas Campbell

Freelance Copywriter

Samenwerken met Scaleful?

Plan volledig vrijblijvend een kennismakingsgeprek in en ontdek of Scaleful een goede match is voor jouw bedrijf!

Plan kennismaking
Close

Privacyverklaring van Scaleful

Deze website verzamelt een aantal persoonlijke gegevens van haar gebruikers.

Verantwoordelijkheid

Scaleful, gevestigd aan Het Sterrenbeeld 25, 's-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Het Sterrenbeeld 25, 5215 MK 's-Hertogenbosch. Gijs Campbell is verantwoordelijk voor de officiële gegevensbescherming van Scaleful. Je kan contact met hem opnemen door een e-mail te sturen naar gijs.campbell@scaleful.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Scaleful verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Gegevens over uw surfgedrag op verschillende websites (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf deel uitmaakt van een advertentienetwerk)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jongens zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. Wij kunnen echt niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te blijven bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat er gegevens worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over minderjarige, neem dan contact met ons via hello@scaleful.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens

Scaleful verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Scaleful analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Scaleful neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computersoftware of -tools, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Scaleful) tussen zit.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Scaleful bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Het delen van uw persoonlijke informatie met derden

Scaleful deelt je persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken, omdat wij daar opdracht toe hebben gegeven, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te komen tot eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. Scaleful blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast deelt Scaleful je persoonsgegevens met andere derden. Dit doen wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.

Cookies of soortgelijke technieken die wij gebruiken

Scaleful gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en de gebruikerservaring. Cookies zorgen ervoor dat de website werkt zoals bedoeld en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij onze website optimaliseren met cookies. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook eerder opgeslagen cookies verwijderen in de instellingen van uw browser.

Gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen

Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens door Scaleful of heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om je, of een bepaalde organisatie, een computerbestand toe te sturen met daarin alle opgeslagen persoonsgegevens die wij van jou of je organisatie hebben. Je kan om inzage, correctie, verwijdering of overdracht van het bestand verzoeken door een e-mail te sturen naar hello@scaleful.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij u een kopie van je identiteitsbewijs met pasfoto bij te voegen. Om je te beschermen dienen MRZ (Machine Readable Zone), paspoortnummer en BSN in zwart te zijn. Wij reageren zo snel mogelijk (in ieder geval binnen 4 weken) op je verzoek. Tot slot kan je altijd een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens. Dit kan je doen door op de volgende link te klikken: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beschermen wij persoonsgegevens

Scaleful neemt de beveiliging van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via de live chat of via hello@scaleful.nl